Rekommenderad litteratur

Här kommer jag att tipsa om böcker som jag tycker är värdefulla att läsa. (Jag har själv läst helt eller valda delar alla böcker som jag nämner här). Jag hoppas att min lista bli till nytta för dig som vill ha tips om god litteratur i "de stora frågorna". Naturligtvis håller jag inte alltid med de författarna säger. Alla böcker bör därför läsas med en liten nypa salt. Det finns inga objektiva författare utan alla drivs - mer eller mindre - utifrån sin egen "agenda". Frågan är: vems agenda ligger närmast på kravet på objektivitet. Naturligtvis håller jag inte med allt vad författarna säger, men vill ändå rekommendera dessa böcker. (Listan fylls på med tiden)

Apologetik

William Lane Craig, Till Trons försvar, Credoakademin, 2010.

Peter Kreeft & Ronald Tacelli, Till den kristna trons försvar, Catholica, 2012.

Stefan Gustafsson, Kristen på goda grunder, Credo, Trots allt, 1997.

Stefan Gustafsson, Sketikerns guide till Jesus 1, Credoakademin, 2013.

Fyra mycket bra böcker i ämnet apologetik. Den kristna tron behöver försvaras med intellektuell skärpa. Alla dessa böcker uppfyller ett stort behov. Rekommenderas varmt. Sista kapitel i Kreefts och Tacellis bok har rubriken: "Hörnstenar - Tjugo avgörande katolska skillnader". Här försöker författarna argumentera för varför man bör bli en katolik. För undertecknad är argumenten föga övertygande. Som bibeltroende kristen har jag Skriften som den enda, andliga, auktoriteten här på jorden.

Det finns dock ett stort problem med Kreetfs och Tacellis bok, läran om ett evigt brinnade helvete. Det är svårt för mig att förstå hur två duktiga filosofer vill försvara denna groteska lära. För det mesta byggs deras argumentation på ett prykologiska - och ibland - helt vilseledande resonemang. Som goda katoliker måste de naturligtvist försvara denna kyrkans lära. De medger dock i början av kap 12 att av "Kyrkans alla lärosatser är nog den om helvetet den svåraste att försvara." (Sida 319) För vidare om helvete, se här.

Vesa Annala, Ateism, förnuftet på villovägar, Palmia, 2009. Buken är en kritisk analys av Richard Dawkins Illusion om Gud och Christer Sturmarks Tro och vetande 2.0.

Idéhistoria

Peter Harrison, The Territories of Science and Religion, University of Chicago Press, 2015. The Fall of Man and the Foundation of Science, Cambridge University Press, 2007.

I båda böcker visar Harrison att de bibliska berättelserna om skapelsen och syndafallet har utgjort som en idémässig grund för den experimentella vetenskapens uppkomst. Harrisons båda böcker är ett måste läsning för en som vill ha en korrekt bild till vetenskapens idéhistoria.

Denis R. Alexander and Ronald L. Numbers (ed.), Biology and Ideology From Descartes to Dawkins, The University of Chicago Press, 2010. Denna bok ger en mycket bra historisk översikt över frågan om hur biologi och ideologi ofta konvergerar. Mycket läsvärd bok.

Jeffrey Burton Russell, Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians, Praeger, 1991. Ofta hävdade man att Bibeln lär att jorden är platt. Russell visar hur den "platta jord myten" skapades på 1800-talet.

Bibeln och dess tillförlitlighet och trovärdighet

Kenneth A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, Eerdmans, 2003.

David Rohl, Exodus. Myth or History, Thinking Man Media, 2015. Författarna till båda böcker är framstående egyptologer. Mycket läsvärda böcker. Samtidigt som Rohls skrev sin bok samarbetade han med Timothy Machony med filmen Pattern of Evidence: Exodus. En mycket sevärt film.

Randall Price, The Stones Cry Out, Harvest House Publisher, 1997. Ett mycket bra komplement till Kitchens bok.

Larry W. Hurtardo, The Earliest Christian Artifacts, Eerdmans, 2006. En bok för den som vill ha grundläggande kunskaper till de nytestamentliga texter (själva materiella texten, bokstäver och andra materiella karaktären).

Craig L. Blomberg, The Historical Reliability of the Gospels (sec ed), IVP, 2007. En motsvarighet för Kitchens bok. En grundbok i ämnet.

Anthony Grafton, Megan Williams, Christianity and the Transformation oh the Book, The Pelkanap Press of Harvard University Press, 2006. Forfattarna visar vilken oerhörda betydelsen den kristna kyrkan har haft i formandet av "boken", dvs. vår nuvarande bokform, codex-formen. Boken har bara indirekt med Bibelns trovärdighet att göra, men är mycket intressant ur en historisk synvinkel.

William A. Johnson, Holt N. Paker (ed.), Ancient Literaciec. The Culture of Reading in Greece and Rome, Oxford University Press, 2009. Denna bok har inte någon direkt beröring med Nya Testamentet, men ger mycket värdefull bakgrundsmaterial till den kulturell miljön där nytestamentliga texter uppstod. Hur texterna kopierades. Hur länge använde man samma texter innan den slängdes, hur själva kopieringen gick till, hur försäljningen av böcker gick till, och mycket annat.

Jesus forskning

Craig A. Evans, Jesus and His World, Westminster John Knox Press, 2012. Som bokens titel antyder handlar boken om Jesus och den värld han levde i. Läsaren får många nya insikter i ämnet.

James H. Charlesworth (ed.), Jesus and Tempel, Fortress Press, 2014. Som bokens titel antyder har det med Jesus och tempel att göra. Författarna till boken belys frågan utifrån den senaste arkeologiska forskningen.

James H. Charlesworth (ed.), Jesus and the Dead Sea Scrolls, Doubleday, 1992. Boken ger mycket bra bakgrundsmaterial till Jesus utgående från Dödahavsrullarna. Vilken relation hade Jesus (och Johannes Döparen) till den grupp (esseer) som producerade Dödahavsrullarna?

Colin J. Humphreys, The Mystery oh The Last Supper, Cambridge University Press, 2011. En detaljerad diskussion om dateringen av den sista måltiden. Mycket lästvärd.

Böcker om Jesu uppståndelse:

N T Wright, The Resurrection of the Son of God, Fortress Press, 2003. Denna bok är ett måste för en som verkligen vill sätta sig i kristendomens mest centrala fråga: Jesu uppståndelse från de döda.

Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses, Eerdmans, 2006. Som bokens titel antyder har Bauckhman tagit upp Jesu uppståndelse utifrån ett vittnesperspektiv. Ett måste läsning!

Michael R. Licona, The Ressurrection of Jesus, IVP, Apollos, 2010. Också liconas bok är ett måste läsning. Liconas utgångspunkt är ett mera historiskt.

Tillsamman utgör dessa böcker tre om Jesu uppståndelse ca 2000 sidor text. Man kan inte tillbringa tiden bättre än att läsa alla dessa tre böcker!

Den tidiga kyrkans historia och dess relation till rabbinisk judendom

Hershell Shanks (ed.), Christianity and Rabbinic Judaism, BAS, Prentice Hall, 2011; Hershel Shanks (ed.) Partings. How Judaism and Christianity Become Two, Biblical Archaeology Society, 2013. Artiklar i båda böcker har skiftande kvalité (beroende på författarnas egen hållning). De ger dock mycket värdefull information och hjälper läsaren att förstå relationen mellan den tidiga kyrkan och judendomen.

Den historiske Adam

Hur den kristna kyrkan har tolkat Bibelns berättelse om Adam och hans historicitet kan man läsa i William VanDoodewaard, The Quest for the Historical Adam, Reformation Heritage Books, 2015. Rekommenderas varmt.

David N. Livingstones, Adam's Ancestors, Johns Hopkins University Press, 2008. Denna bok utgår ifrån ett evolutionistiskt perspektiv och försöker samtidigt hålla fast vid tanken om den bibliske Adam. En läsvärd bok.

Matthew Barret, Aredel B. Caneday, Stanley N. Gundry (ed.), Four Views on the Historical Adam, Zondervan, 2013. I denna bok presentera fyra olika sätt att se på Adams historicitet. Författarna responderar varandras synpunkt. Mycket lärorik bok.

C. J. Collins, Did Adam and Eve Really Exist?, Crosway, 2011. Författaren gör ett försök att harmoniera människans evolution och den bibliske Adam. I likhet med Livingstone ovan laborerar författaren med de s.k. ”pre-adamiter. Jag tycker att båda författares största problem är att de okritisk accepterar människans biologisk härstamning från aplika förfäder. Böckerna är dock lärorika i den mening att man får en inblick hur kristna som försöker ”försona” evolutionstanken med den bibliske Adam, lyckas (eller misslyckas som jag tycker).

Skapelsetro

Mats Målen, Vårt ursprung, (flera upplago, senast 2000), EX media. En klassiker i Sverige. Rekommenderas varmt.

Anders Gärdeborn, Intelligent Skapelsetero, XP media, 2007. Rekommenderas varmt.

A.H. Andrews, W.Gitt & W.J. Ouweneel (ed.), Concept in Creationism, Evangelical Press, 1986. En äldre bok, men fortfarande en bra bok för en "nybörjare" (om boken går att få tag på).

Jason Lisle, The Ultimate Proof of Creation, Master Books, 2009. En enkel text med roliga bilder. Bra komplemet till Andrews m.fl.

John Woodmorappe, Noah's Ark, ICR, 1996. Boken bemötar alla argument som har riktats mot Noas ark (att där fanns inte plats till alla djur, hur Noa och hans familj kunde ta hand om alla djur under det året floden varada osv. Rekommenderas varmt.

Michael J. Oerd, An Ice Age Caused by the Genesis Flood, ICR, 1990. Forfattaren visar att istiden kan endast förklaras med en världsomspännande flodkatastrof. Mycket informativ.

Michael J. Oard, Flood by Design, Master Books, 2008. En bra komplemt till oards äldre book.

Steve A. Austin (ed.), Grand Canyon: Monument to Catastrophe, ICR, 1994. Boken förklarar hur Grnd Canyon formades genom en katastrof.

Andrew A. Snelling, Earth's Catatrophic Past. Geology, Creation & The Flood, ICR, 2009. Snelling har skrivit två tjocka band (tillsammans över 1000 sidor). För en kunskapsugen individ!

John D. Morris, The Global Flood, ICR, 2012. En bra komplement till övriga böcker om flodkatastrofen.

Leonard Brand, Faith, Reason & Earth History, Andrevs University Press, 1997. Rekommenderas varmt även om boken har några år på nacken.

Ariel Roth, Origins. Linking Science and Scripture, Review and Herald, 1998.

Ariel Roth, Science Discovers God. Seven Convinsing Lines of Evidence for His Existence, Autumn House Publishing, 2008. Båda böcker rekommenderas mycket varm.

 

Evolutionskritik

Robert Carter (red.), Evolution's Achilles Heels, Creation Book Publisher, 2014. Boken en saklig kritik av evolutionsteorin.  

Harold Booher, Origins, Icon and Illusions, Green, 1998. Denna bok är mindre känt men är en av de mest läsvärda i ämnet evolutionskritik. Booher har ett psykologiskt perspektiv. Läs!

Lee Spetner, Not By Chance, The Judaic Press, 1996, 1997.

Lee Spetner, The Evolution Revolution, The Judaic Press, 2014. Den senare titeln är en uppföljare till den första och visar att evolutionsteorins grunder blir allt svagare. Läs och njut av tankens klarhet.

Jonathan Sarfati, The Greatest Hoax on Earth. Refuting Dawkins on Evolution, Creation Book Publisher, 2010. Sarfatis bok är en respons på Dawkins The Greatest Show on the Earth: the evidence for evolution. Sarfati har gjort sitt jobb.

Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, Burnett Books, 1985. Dentons bok är en klassiker. Dentons bok var en av de böckerna som "utlöste" den moderna Intelligent design rörelsen. Alla som arbetar med evolutionskritik måste läsa denna bok. Själv läste jag boken när den kom ut och jag tycker fortfarande att den är absolut en av de bästa evolutionskritiska böcker någonsin skrivits. Mycket av kunskap har kommit till, men bokens grundläggande "budskap", att evolutionsteorin är i kris, har bara förstärkts sedan dess.

Denton har kommit ut med en uppföljare till boken ovan, Evolution: Still a Theory in Crisis, Discovery Institute Press, 2016. Denton visar att kunskaper i biologin bara har förvärrat evolutionsteorins kris. Det är framförallt darwinismen (i dess olika former) som i princip har kollapsat.

Teologi ("helvetet")

William Crocket (ed), Four Views on Hell, Zondervan, 1992.

Edward William Fudge, The Fire That Consumes. A Biblica and Historical Study of the Doctrine of Final Punishment, The Lutterworth Press, 2011.

Stefan Swärd, Efter detta. Om Guds kärlek, himmel och helvete, XP Media, 2011.

Helvetet är ett känsligt ämne för många kristna. Det är dock av central betydelse att man vet vad Bibeln lär i fråga om det eviga straffet. Swärds bok förespråkar en traditionell syn på det eviga straffet. Crocket låter fyra olika åsikter komma fram. Fudges bok är den mest grundläggande. Personligen håller jag med Fudges. Föreställningen om ett brinnande inferno har sitt ursprung i den grekiska mytologin och kom in i den kristna kyrkan genom nyplatonismen.

Övriga

John Lennox, Against the Flow. The Inspiration of Daniel in an the Age of Relativism, Monarch Book, 2015. Lennox är mer känd för sina apologetiska böcker. Denna bok är annorlunda.

John Sanford, Genetic Entrophy (fourth ed.), 2014. Sanfords bok är en banbrytande bok. Han visar att det menskilga genomet bryts ner genom en ansamling av skadliga mutationer. Den evolutionära föreställning av en evolution genom fördelaktiga mutation är en myt. Ett måste läsning. Samtigt lite skrämmande eftersom Sanford visar att människosläktet är på väg mot ett genetisk "härsmälta".

Robert J Marks II, Michael J: Behe, William A. Dembski, Bruce L. Gordon, John C. Sanford (editors), Biological Information - New Perspektive, World Scientific Publishing Co. Ptc. Ltd., 2013. För en som är intrsserad av den biologiska informationen, här finns mycket att hämta.

Darwin's House of Cards

Av de många evolutionskritiska böcker jag läst tillhör Tom Bethells Darwin's House of Cards till de absolut bästa. Boken är utgiven av Discovery Institute (2017). Bethell är en journalist som har haft personliga kontakter med många av nulevande och nyligen avlidna ledande evolutionister, något som ger en speciell tyngd för hans bok. Som alla andra böcker bör man läsa också Bethell med en kritisk öga. Några av de böcker av evolutionisterna Bethell hänvisar till har jag själv hemma som gör att jag kan kolla upp vad Bethell säger att dessa författare säger. Bethell återger sina källor korrekt (man brukar ju ha en viss skeptisism när det gäller journalister!).  

Efter att ha sagt detta kan jag bara varmaste rekommendera Bethells bok. Boken är en riktig ögonöppnare för en som vill läsa välgrundat darwinkritik. Jag kommer inte att skriva här en ingående recension av boken utan ge smakprov av Bethell skarpa journalistiska uttryck.

I ett sammanhang, där han beskriver den evolutionistiska föreställningen om konvergent evolution (dvs att från början två helt olika djur utvecklas till att att till det yttre blir väldigt likt varandra), skriver Bethell: "Naturligtvis tror evolutionister att de hänvisar till vetenskap i kontrast till de som hänvisar till sin religiösa övertygelse. Men sanningen är att när de (evolutionisterna) uttalar deras två-ordig besvärjelse, 'naturlig urval', är de långtifrån att vara vetenskapliga. Man väntar inte heller att de skulle ge några detaljer [som stöd för deras evolutionistiska övertygelse t.ex. om konvergensen]. Hur kunde naturlig urval göra två olika och från varandra skilda organismer mer och mer lika varandra? Man förväntar sig dock inte något svar från evolutionisterna i denna fråga." (Sida 123) Men när evolutionister bli pressade börjar dom berätta sin evolutionistiska berättelse om hur organismer i sina olika miljöer och sammanhang började utveckla olika (nya) kroppsorgan som till slut leder till att de får organ som tycks vara optimalt designade till den miljö de lever i. Bethell fortsätter sedan: "För dagens biologer fungerar naturlig urval som en allsmäktig kraft på samma sätt som den gudomliga [kraften] gjorde tidigare… [D]et naturliga urvalet fungerar som ett lösenord i ett antal vetenskapliga kontrollstationer ("checkpoints") med försäkran att inga flera frågor behöver besvaras." (Sida 123).

Några sidor tidigare skriver Bethell att det naturliga urvalet är "evolutionisternas abrakadabra" (sida 117), dvs. ett uttryck som inte säger något vettigt och begripligt.

Bethell visar också hur grovt vilseledande analogier evolutionister använder när de beskriver evolution. Ett av analogier handlar om bilmodeller. Tim Berra har i boken Evolution and the Myths of Creationism använd denna analog. Berra vill att läsaren jämför 1953 års Corvetta med de senaste modeller. Skillnaden är stor. Men om man lägger 1954 års modell bredvid 1953 modell och 1955  årsmodell bredvid 1954 modell är likheter slående, osv. "[M]odifikation genom avkomma", skriver Berra, är "överväldigande. Detta är vad paleontologer gör med fossil, och evidensen är så solid och omfattande att ingen vettig människa kan förneka det", skriver Berra (som citeras av Bethell). 

Men vilket fel gör Berra här? Jo, Corvette från första början (och alla modeller därefter) har designats av intelligenta människor. Bethell skriver att Berra "hade glömt att en naturalistisk förklaring, när det gäller homologi, måste utesluta design, inte stödja sig på den." (Sida 113)

En upplysande diskussion som Bethell har i sin bok är Richard Lenskis experiment med E-kolibakterier. Man  kan läsa om denna experiment på nätet (t.ex. på Lenskis egen websida (eller på Wikipedia som ger dock en felaktig bild av experimentets betydelse för evolution)). Bethell visar med hjälp av andra forskare vad Lenskis experiment verkligen betyder och vad den inte betyder för evolutionsteorin.

Men som sagt jag ska inte skriva en mer omfattande recension av boken här utan uppmanar alla som vill ha god information om evolutionsteorins (och darwinismens i synnerhet) brister att skaffa boken. Darwin's hus är verkligen, som bokens titel antyder, ett korthus som upprätthålls bara med vetenskapliga auktoritetetens skrifter. Evolution kan ju inte observeras i naturen!

Bakom darwinismens "framgång" ligger den då förhärskande idén om progressivism, tron på en framåtgående utvecklig på livets alla områden. Evolutionen skulle prodecera än mer perfekta varelser.

Darwin slutar sin berömda bok Om arterna uppkomst på följande sätt:  

"Det mest upphöjda vi alls kan föreställa oss, de högre djurs tillkomst, är alltså en direkt följd av detta krig i naturen, av hunger och död. Det finns en storslagenhet i denna syn på hur livet, med dess många olika krafter, ursprungligen blåstes in i ett litet fåtal former, kanske i bara en enda; och hur det, medan denna vår planet fortsatte sitt kretslopp i enlighet med gravitationens fasta lagar, ur en så enkel början utvecklats och utvecklas vidare mot otaliga former av den yttersta och underbaraste skönhet." (Charles Darwin, Om arternas uppkomst, Natur och kultur, 1994, s. 372)

De två världskrigen och miljöhotet har slagit sönder denna dröm. Bethell slutar sin bok med att likna materialism (darwinism inräknad) och progress med ett äktenskap. ;aterialism/darwinism och progress förenades på 1800-talet där den intellektuella eliten fungerade som vigseförrättare. Äktenskapet har dock slutat i en skillsmässa. Den ena partner (progress) har lämnat materialism och det bara är en tidsfråga när darwinimsen bryter ihopp, (Bethell s. 257)

 

Ganetics in Medicine

En annan bok, av helt annan karaktär är Thompson & Thompson Genetics in Medicine  (eight edition), Elsevier, 2016. Boken är en lärobok i medicinsk genetik.  

Men varför läser jag en bok som är så långt borta från mitt eget område (teologi, livsåskådningsfrågor och apologetik)? Jo, jag har velat veta vad sakkunnigt folk säger om genetiska förändringar orsakad av mutationer och här hittade jag en "perfekt" bok! Eftersom jag inte är en läkarstuderande är det en hel del som jag inte förstå av det som boken tar upp (p.g.a. fackterminologin), men jag förstår tillräckligt mycket utifrån det syftet jag skaffade boken.  

Som vi alla vet lever vi en tid då utvecklingsläran tas som en given sanning. Allt liv har en gemensam "urmoder" i den första levande cellen som uppstod för ca 3-4 miljarder år sedan. Sedan dess har evolutionen framskridit och producerad myriader av livsformer (utdöda och nulevande). Denna biologiska utvecklingen sägs ha två centrala mekanismer: mutationer och det naturliga urvalet. (Faktum är dock att det är en hel del folk idag som ifrågasätter båda dessa (framför allt urvalet) som drivande krafter bakom den föreställda evolutionen. Men vi lämnar den frågan därhän och tittar på mutationer.) 

Det är denna föreställningen som motiverade mig att skaffa boken. Eftersom boken tar upp förändringar (mutationer) utifrån ett genetiskt perspektiv ville jag bekanta mig med dessa förändringar. Hur är det med mutationer? Hur fungerar dem och vad betyder de för levande organismer (i detta fall för människan)? Vad vet man om mutationer? I boken definieras mutation som "any permanent change in the sequence of genomic DNA" (alltså varje bestående förändring i DNA:s gensekvenserna). I sammanhanget hänvisar man till "Variant" som beskrivs som "An allele that differs from Wild-type" (alltså en genvariant som avviker från normaltypen). 

Genomläsningen av boken (är inte än helt färdig, boken är i storformat med över 540 sidor) har gett mig ett mycket entydigt svar på min fråga: vad betyder mutation för levande organismer (i detta fall för människan)? Bokens entydiga svar är: Mutationer orsakar "disorder" (ordet förekommer ofta i boken) i människans biologi. I vanlig sammanhang betyder ordet "disorder", "oordning". I medicinsk sammanhang betyder ordet "rubbning" och/eller "störning", alltså rubbning eller störning i människans hälsa. Denna (genetisk) störning är ofta (alltid?) ärftlig. Här använder boken uttrycket "hereditary diseases", dvs. ärftliga sjukdomar. Sida upp och sida ner beskriver man mutationernas skadliga effekter i människan.  

Jag vill också se hur ordet "evolution" används i boken - om det överhuvud nämns i där. När man slår upp ordet "evolution" i sakregistret finner man fem hänvisningar. Genom min läsning har jag dock hittat några ställen till där evolution nämns. Den första hänvisningen fann jag på sida 25. Där skriver författarna  (Robert L. Nussbaum, Roderick R. McInnes och Huntington F. Willar) hur olika genfamiljer och "β-globin gene cluster on chromosome 11 and the related α-globin gene cluster on chromosome 16 are believed to have arisen by duplication of a primitive precursor gene approximately 500 million years ago. These two clusters contain multiple genes coding for closely related  globin chains expressed at different developmental stages, from embryo to adult. Each cluster is believed to have evolved by series of sequential gene duplication events within the past 100 million years. The exon-intron patterns of the functional globin genes have been remarkably conserved during evolution…" 

Notera uttrycket "are believed". Observera också att visa saker har blivit till genom evolution och andra har blivit bevarade genom samma evolution! Nästa sida har man nästan identisk beskrivning kring RNA. "Well over 1000 miRNA (microDNA) genes have been identified in the human genome; some are evolutionary conserved, whereas others appear  to be of quite recent origin during evolution." Evolution pågår och evolution bevarar! 

Bekännelsen till evolution är dock stark. På sida 43 skriver författarna: "During the course of evolution, the steady influx of new nucleotide variation has ensured a high degree of genetic diversity and individuality, and this theme extends through all fields in human and medical genetic." Hur denna "steady influx of new nucleotide variationer" har uppsått förbli naturligtvis oförklarad! Detta har knappast kunnat ske genom mutationer eftersom mutationer skapar nya genvarianter I normaltypen, genvarianter som är skadliga eller på sin höjd neutrala. 

Lite senare på samma sida bekräftar man det som jag skriver just ovan: "One of the important concept of human and medical genetics is that diseases with a clearly inherited component are only the most obvious and often the most extreme manifestation of genetic differences, one end of a continuum of variation that extends from rare deleterious variants that causes illness, through more common variants that can increase susceptibility to disease, to the most common variation in the population that is of uncertain relevance with respect to disease." 

Efter att läst många beskrivningar av hur mutationer belastar det mänskliga genomet har man svårt att förstå hur i det förgångna samma process (skadliga förändringar) skulle ha skapar mer komplexitet! 

En annan viktig fråga som uppstår gäller fenomenet "wild-type", "normaltyp". Om den darwinistiska berättelsen är sann måste denna "wild-type", dvs. normaltypen uppstått någon gång i det förgångna eftersom (genetiska) förändringar i den existerande normaltypen alltid är skadliga!  Det enda svaret är - som jag redan tidigare nämnde - är tron ("are believed") att så har hänt i det förgångna. 

Jag har också efterlyst någon form av diskussion om och hur darwinistiska mekanismer skulle hjälpa läkevetenskapen att finna botemedel till genetisk "disorder", men jag finner ingenting i boken! Darwins namn finns inte ens med i bokens sakregister (index). Nej, darwinism är totalt impotent i denna fråga. Samtidigt hävdas det att darwinismen är den grundbulten på vilken all annan biologisk vetenskap bygger på. Däremot nämns Gregor Mendel i boken som en central figur i medicinsk betydelse. Mendel ärftlighetslagar har en stor betydelse. Mendel byggde sitt arbete på noggrant gjorda experiment, medan Darwin höll på att spekulera. Mendel var skapelsetroende, Darwin förkastade samma tro. Vems arbete har betydelse i medicin? Naturligtvis Mendels. I boken (sida 280) finns en följande rubrik: "Precision medicine: The present and the future of treatment of mendelian diseases". Mendel är viktigt och Darwin lyser med sin frånvaro! Det finns inge rubrik som "The present and the future of treatment of darwinian diseases". Darwinism är totalt inkompetent när det gäller identifiering och behandling av sjukdomar. Läkarna använder inte slumpmässiga metoder i forskning och behandling av patienter i hopp om att något gott skall följa. Den läkaren som skulle konsekvent använda darwinism i sin yrkesutövning, skulle få sin legitimation indragen omedelbart!

Som sagt har läsningen av Thompson & Thompson Genetics in Medicine  varit givande och har än mer övertygad mig om den biologiska evolutionsteorins totala kollaps. När får den stora allmänheten veta hur grundligt den har blivit lurade!

The Demon in Democracy

Som ni flesta kanske har märkt så är jag en flitig bokläsare. Jag läser minst ett tiotal böcker varje år. Dessa böcker är uteslutande faktalitteratur och litteratur som berör det mänskliga livet. Nu har jag varit sjuk under en tid och haft därför gått om tid att läsa. I dagarna slutade jag Ryszard Legutkos bok "The Demon in Democracy" med undertitel "Totalitarian Temptations in Free Societies". (Encounter Books, 2016) Legutko är en polack som har levt under den kommunistiska regimen och var med i den rörelsen som ledde till kommunismens fall.

Författaren är filosofieprofessor vid Jagellonska universitetet i Krakow och sitter i EU parlamentet. Boken är intressant läsning och visar åt vilket håll den västerländska demokratin är på väg: mot totalitarianism.  

Det som är intressant med Legutkos bok är hans jämförelse med kommunismen och det som han kallar för liberal-demokrati. Båda har sina ideologiska rötter i modernismen. Båda har samma ambitionen, skapa en ny världsordning där människan är i alltings centrum. 

Under kommunisttiden hade det kommunistiska partiet monopol över alla samhällsinstitutioner. Kommunismen var uttalat ateistisk och i grunden anti-kristen. Kommunismen var i grunden en utopi. Man trodde att revolutionen skulle befria människan från historiska bindningar och vanföreställningar som religion. Denna illusion ledde till att miljoner och åter miljoner människor förlorade sina liv på det mest brutala sättet. 

Idag utöver liberal-demokratin samma makt över samhällets institutioner. Liberal-demokrati är inte uttalat ateistisk men starkt sekulärt och i grunden anti-kristen. Den västerländska liberalism och demokrati hade en stark koppling till den kristna tron. Liberalism i dess klassisk mening vill slå vakt om individens frihet. I Nationalencyklopedin beskrivs liberalism som en  

"samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum. Liberalismen urskiljer två huvudvarianter av frihetsbegreppet: frihet från tvång respektive valfrihet. Den förstnämnda avser rätten till politisk frihet, frihet från förtryck, tortyr och censur samt rörelsefrihet. Valfriheten avser människors rätt att fritt välja arbete, bostadsort och fritidssysselsättning, liksom konsumenternas rätt att fritt välja varor och tjänster samt rätten till etablering av företag (näringsfrihet)."

(Källa: Nationalencyklopedin,liberalism.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/liberalism) 

Demokrati beskrivs i Nationalencyklopedin på följande sätt:  

"demokratiʹ(grekiska dēmokratiʹa ’folkvälde’, av demo- och efterleden -kratiʹa ’-välde’, av krateʹō ’härska’)har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre. Vad detta skall innebära råder det delade meningar om särskilt som demokratin, liksom de flesta andra samhällsföreteelser, befinner sig i ständig förändring."

Källa: Nationalencyklopedin,demokrati.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/demokrati 

Legutko beskriver hur båda dessa - i grunden lovvärda fenomen - har under årens lopp genomgått en metamorfos och har idag som samhällets bärande elementer många likheter med kommunismen t.ex. dess fientlig hållning gentemot kristen tro. I denna metamorfos har den intellektuella eliten spelat en avgörande roll. Denna elit håller utbildningsväsendet och medierna i sitt grepp. Man har lyckats så väl i detta att utbildningsväsendet och medierna tro sig utgöra en god gärning när de aktiv för ut det politisk korrekta men ofta kristendomsfientlig föreställningar och värderingar. 

Legutkos bok är en profetisk röst i vår tid. Vi är på väg mot en totalitär demokrati där liberal-demokratins världsåskådningsmässiga, etiska och moralisk korrekta åsikter är de som accepteras. Kristna värden och föreställningar banlyses (detta sker redan idag). Det mest synliga tecken är den s.k. sexuella revolutionen. Det som tidigare betraktades som pervers och frånstötande är idag accepterat och stöds med hjälp av lagstiftning.  

Alla som är intresserad av frågor som berör frihet och demokrati borde skaffa Legutkos bok.

En ny bok som jag varmt rekommenderar är Nathaniel T. Jeansons Replacing Darwin. The New Origin of Species. Master Books. Boken utgår ifrån den bibliska skapelseberättelsen och visar hur den moderna genetiska kunskapen hjälper oss att definiera vad en "art" är och hur artbildning fortfarande pågår. Ett måste bok för den som bättre vill förstå den levande världens uppkomst.

Här ytterligare några läsvärda böcker.

Ann Gauger, Douglas Axe och Casey Luskin, Science & Human Origins, Discovery Instirute, 2012.Som titel avslöjer tar författare upp frågan om vetenskap och människans uppkomst. Boken ifrågasätter den traditionella "berättelsen" om människans uppkomst. Läsvärd

Richard Swinburne, Is There God, 2010 och The Ressurrection of God Incarnate, 2003. Båda böcker är utgiven av University of Oxford Press. Om någon vill ha en förstaklassik läsning i frågor som professor Swinburne tar upp, här har du böckerna. Swinburne visar en intellektuell skärpa i två mest centrala frågor: Guds existens och Jesu uppståndelse.

Roger Triggs bok Beond Matter, Templeton Press, 2015. I sin bok argumenterar Trigg att vetenskapem skulle kollapsa om den inte hade sin grund i metafysiken. Hur kan han hävda detta? Jo, skriver han att "vetenskapen måste anta existensen av en objektiv verklighet. Verkligheten måste också, åtminståne delvis, vara åtkomlig till det mänskilga sinnet, och att det mänskliga sinnet måsta vara kapabel att kunna finna verkligheten begriplig." (Sida 148, egen översättning). Triggs bok är en mycket viktig tillgång till den som vill förstå veteskapens relation till metafysiken. Trigg diskuterar också naturlagrna som han säga beskriva naturens regelbundenhet. Och då uppstår naturligvis en fråga: varifrån naturlager, d.v.s. regelbundenhet i naturen? Det är inte naturlagarna som skapar naturens regelbundenhet utan naturen lagarna äe vad de är därför att naturen är som den är. Ur dessa lagar (regelbundenheter) kan vi sluta oss till en Skapare och hans avsikt med naturen. Skaffa och läs boken.