Cornelia Forsberg, människan kan "bli lik Gud". Det är anmärkningsvärt att en kristen kan säga något sådant. Forsberg höll denna Vision17 Cornelia Forsberg publiserat på nätet  2017-11-12.